Servicii de asistență integrată

în faza de înființare de noi societăţi în România.

Servicii de administrare integrală: contabilitate, servicii legale, consultanţă fiscală și de muncă.

Servicii de bază de administrare și de contabilitate primară:       

•    Gestiune de plată de impozite și de taxe locale
•     Contabilitate primară:recepţia, clasificarea facturilor și documentelor contabile și expedierea lor ulterioară către firma de contabilitate.
•    Gestionări bancare, recolectare de documente, clasificare de facturi și de documente contabile, încasări și plăți.
•    Trimiterea bilanţurilor prin e-mail către clienții noștri.
•    Intermediere între beneficiar și bancă.

Servicii legale :

•     Drept comercial și societar
•    Constituire de societăți
•    Extinderi și reduceri de capital și schimbări în structura societară a companiilor
•    Schimbări de sediu social, de administratori și deschidere de puncte de lucru
•    Suspendare și repunere în activitate societăți
•    Consultanţă în procese de insolvență și de lichidare societăți
•    Servicii de sprijin legal în tranzacțiile imobiliare:
•    Buy-side and Sell-side due dilligences
•    Structurare de operațiuni imobiliare (contribuţii, definire de garanții )
•    Asistență la redactarea, revizuirea și negociereadocumentelor aferente tranzacţiilor

Dreptul muncii:

•    Sprijin și asistență acordate clienților în aspecte legate de dreptul muncii, inclusiv angajare de personal, concediere din motive disciplinare și economice
•    Asistență în elaborarea de Regulamente de Ordine Interioară
•    Pregătirea contractelor de muncă și  a întregii documentaţii de muncă specifice procesului

Servicii de Contabilitate:

•    Înregistrarea operațiunilor în diferite registre contabile: Jurnal, Inventar și Registru.
•    Elaborarea de bilanţuri sintetice și analitice.
•    Elaborarea și certificarea de bilanţuri semestriale şi anuale și prezentarea lor instituţiilor financiare locale.
•    Calcul TVA și plată / încasare la instituțiile financiare locale.
•    Calcul impozit pe venit și plata  acestuia la instituțiile finaciare locale.
•    Calcul impozit pe dividende și plata către instituțiile publice.
•    Reprezentarea clientului la inspecţiile de rambursare TVA.
•    Negocierea și stabilirea deciziei finale a inspectorilor de control fiscal.

Gestionare a salariilor şi a personalului:

•    Întocmirea declarațiilor lunare a fiecărui salariat.
•    Plata contribuţiilor salalariale şi a impozitelor către instituțiile publice.
•    Elaborarea și înregistrarea contractelor de muncă la autoritățile locale.
•    Elaborarea declarațiilor aferente contribuţiilor de asigurări sociale și  ajutor de şomaj.

Asistență în definirea  pachetelor salariale pentru expatriați și prezentarea impozitului pe venit al persoanelor fizice (IRPF) în Spania:

•    Asistență în definirea pachetelor salariale pentru expatriați cu posibilitatea de a gestiona din Spania prezentarea declarațiilor de venit și IRPF  în conformitate cu prevederile comunităţii de origine și cu drepturile expatriatului în legatură cu degrevări, domiciliu etc…( în colaborare cu biroul Olazabal și Asesores SL )
•    Optimizarea fiscală a diferitelor opțiuni salariale pentru expatriați.

 Găzduire sediu social:     

•    Custodie, arhivare și gestionare a registrelor contabile și a corespondenței.
•    Cedarea sălii de reuniune pentru vizitele clienților în România

tab1

tab3

tab2